Notulen 20-06-2018

Notulen Ouderraad vergadering woensdag 20 juni 2018 

Aanwezig: Esther, Eefje, Shannon, Jannie, Louisa, Marion, Roy, Ruud (later), Kim en Fanny. 

 

1. Opening 

Esther opent de vergadering. 

2. Notulen vergadering 17-4-2018. 

Hierover zijn geen opmerkingen. Jannie zal ze op de website plaatsen. 

3. Ingekomen stukken 

De OR heeft geen ingekomen stukken. 

4. Verkiezing nieuwe voorzitter. 

Jannie heeft zich de vorige vergadering aangemeld voor de functie van voorzitter. Er heeft zich in de tussentijd niemand anders meer aangemeld. We kunnen stemmen voor Jannie. Aantal stemmen voor: 6 en aantal stemmen tegen: 0 

Jannie, gefeliciteerd met je nieuwe functie als voorzitter van de OR. Veel succes! 

5. Mededelingen school 

De school heeft hard gewerkt aan de groepen indeling voor het nieuwe schooljaar. Deze gaat donderdag naar de MR en dan zal dit vrijdag a.s. op Isy bekend worden gemaakt. Wel kan gezegd worden dat er komend jaar 8 groepen zullen draaien, dus geen combinatieklassen meer. In het belang van de kinderen is de indeling gemaakt, hopelijk tot ieders tevredenheid. 

Frits heeft gevraagd om voor komend schooljaar het Bag2School project twee keer te doen, indien meer, dan graag goed verdeeld. De ouders duidelijk instrueren dat er maar 1 dag van te voren zakken geplaatst mogen worden. 

6. Mededelingen OR 

Er was een ouder ontevreden over de schoolfotograaf en zij heeft hier via Isy op gereageerd. Daarbij heeft ze ook nog vragen gesteld over de ouder bijdrage en de hoogte hiervan en wat met het geld gebeurd. Jannie heeft haar uitgenodigd voor deze vergadering en wat extra uitleg gegeven, maar ze wilde niet komen. Roy zal nog antwoord geven op haar laatste mail. 

Bij de evaluatie van de fotograaf komen twee zaken naar voren: a.u.b. niet meer op de maandag na de meivakantie en graag van te voren doorgeven dat het hele lijf op de foto komt. Dit was voor ouders een verassing. 

Meet & Greet: er was een dikke week voor deze avond iets mis met Isy, waardoor ouders geen bericht kregen van Isy. Hier zijn veel herinneringen verloren gegaan. Wij willen het volgend jaar gewoon weer proberen, hopelijk met meer ouders. 

Eefje heeft verf geregeld bij een schilder voor op het schoolplein. Eefje gaat een datum plannen om te schilderen via onze app. Voorkeur voor het begin van de vakantie. 

Jannie vraagt naar het budget van de Beachparty. In eerste instantie was dit €900,- maar werd telkens minder. Het is in principe nu allemaal geregeld, maar het zou fijn zijn te weten wat er nu echt uit gegeven kan worden. Roy zegt dat dit bedrag afhankelijk is van wat er over is van de schoolverlatersdagen en dat was nog niet duidelijk. Er werd gezegd dat groep 8 met het overige geld een bbq gaat houden komende vrijdag. De boodschappen zijn al gedaan. Niet dat dit geld twee keer wordt uit gegeven. Fanny gaat het navragen bij Joyce. 

Er is nog de mogelijkheid om buitenspeelgoed te kopen, wat heeft de school nodig? Springtouwen blijven populair, basketbal staander. Verder nog nadenken over de onderbouw. 

In de begroting stond een post van €150,- voor bankkosten. Is het normaal dat dit zoveel is? Ja, het komt omdat dit een zakelijke bankrekening is. 

Vrijwillige bijdrage was in april gedateerd en pas in mei uitgedeeld. Communicatiefout, maar daardoor wel onduidelijk voor sommige mensen. Ongeveer 15% van de bijdrage wordt niet betaald, de redenen hiervoor zijn erg divers. Dit blijft een lastig punt. Roy overleg dit altijd met Frits na het sturen van een herinnering/aanmaning. Kim vraagt of het mogelijk is om via Isy de bijdrage te voldoen. Dit gebeurt op andere scholen ook en is erg handig. Roy gaat hierover met Elke praten. 

Esther zal voor de eerste vergadering een agendapunt maken voor de begroting van het komende schooljaar. 

7. Vergaderdata 2018/2019 

Maandag 24 september / dinsdag 20 november (AJV) / woensdag 23 januari / donderdag 28 maart / maandag 20 mei 

Data zijn akkoord. Op Isy duidelijk (jip en janneke-taal) uitleggen wat de AJV in houdt zodat misschien meer ouders komen. 

8. Centraal postadres 

Jannie vraagt of het niet beter is dat alle financiële post ook op het secretariaat binnen komt, één centraal adres? Maar Roy geeft aan dat er eigenlijk geen post binnen komt, alleen de bonnetjes/facturen die wij hem geven. Is niet nodig. 

9. Werkgroepen Stand van zaken & Evaluatie 

Schoolreisjes: is nog vers in het geheugen. Op de locaties is alles goed gegaan. Door de ouders wordt Kitskensberg als minder ervaren. Maar wellicht komt dit door de entree prijs… de kinderen vinden het wel erg leuk en daar gaat het om. Het is voor kleuters die het heel spannend vinden om op schoolreis te gaan een perfecte locatie. Door middel van de huifkar hebben we er dit jaar iets extra leuks van gemaakt. 

Koningsspelen: was erg leuke ochtend, spellen waren dit jaar beter. De springkussens waren super, dit vonden de kinderen erg leuk. Het blijft wel lastig om ouderhulp te krijgen omdat bij deze activiteit best veel hulp nodig is. 

Beachparty: alleen nog de ouderhulp moet geregeld worden, de rest is zover klaar. 

De eerste vergadering van komend schooljaar zullen we de werkgroepindeling weer bespreken. Eefje gaat de schoolfotograaf overnemen van Jannie. 

Marion merkt op dat 5 juli de eindmusical is en dat daar nog hulp voor nodig is. Esther wil wel helpen, de rest kijkt even nog de agenda na. Marion zal Christel even bevragen over de details die nog geregeld moeten worden. 

Jannie geeft nog aan dat Fenna van Cann nu ook bij de OR komt. Dat is goed om te horen. 

10. Actiepunten lijst: 

De punten die erop staan zijn zo goed als afgehandeld. 

11. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. 

12. Sluiting 

Esther sluit de vergadering om 21.30 uur. Bedankt iedereen voor dit schooljaar en tot na de vakantie weer. 

 

Vergaderdata 2018/2019 (start 20.00 uur – 22.00uur): 

Maandag 24 september 2018 

Dinsdag 20 november 2018 

Woensdag 23 januari 2019 

Donderdag 28 maart 2019 

Maandag 20 mei 2019 

 

21-06-2018 | Esther Hendriks

Powered by BasisOnline