Notulen 17-04-2018

Notulen Ouderraad vergadering 

 

Wanneer: 17 april 2018 

Hoe laat: 20.00 uur 

Waar: Basisschool 't Kempke 

 

Aanwezig: Cristel, Eefje, Esther, Jannie, Louisa, Frits, Mariëlle en Sandra. 

Afgemeld: Ruud, Shannon, Roy en Marion 

 

1. Opening 

Esther heet iedereen welkom, vooral de nieuwelingen Louisa en Frits. 

2. Notulen vergadering 1-2-2018. 

Geen opmerkingen. 

3. Ingekomen stukken 

Deze zijn er niet. 

4. Samenstelling Ouderraad - Voorzitter - Werving 

Er is een kandidaat voor de open plek van voorzitter, nl. Jannie. Omdat we nu niet voltallig zijn kan er niet gestemd worden. Dit gaan we de volgende vergadering doen. Deze kandidaatstelling wordt bekend gemaakt en tot 15 minuten voor de volgende vergadering kunnen zich nog kandidaten melden bij Esther Hendriks. We zijn in ieder geval blij dat Jannie dit wil gaan doen! 

5. Mededelingen school 

Frits vertelt hoe hij terecht is gekomen bij 't Kempke en wat zijn taken zijn voor zolang hij er is. Hij doet zijn uiterste best voor het team, zij hebben een zware tijd achter de rug. Verder is het belangrijk dat de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs blijft bestaan. 

Als eerste stap wordt er met de problematiek om gegaan in groep 6/7. Het doel is om deze klassen weer te gaan splitsen. Ook komt er een extra leerkracht bij. Daarbij zal Frits het bestuur goed informeren over wat de komende nieuwe directeur moet kunnen en doen. 

Er werd eerder gezegd dat de verbouwing in april zou starten, maar hiervan is bij de leerkrachten niets bekend. Er wordt wel aan gewerkt, maar hoe en wat is niet bekend. 

6. Mededelingen OR 

Deze zijn er niet. 

7. Werkgroepen Stand van zaken & Evaluatie 

Vastenactie: deze was zeer geslaagd!! Goede dingen over gehoord. De opzet van het restaurant in de hal was eigenlijk beter dan voorgaande jaren. 

Verkeer: dit was ook zeer geslaagd, enthousiaste kinderen. Toch zijn er voor volgend jaar wel meer ouders nodig. En beter communiceren over het voertuig waarmee de kinderen mee mogen doen aan het verkeer. Dit was nu niet helemaal duidelijk. 

Koningsspelen: voorbereidingen zijn lopende. Eerst dansen, dan ontbijt, spellenronde en een ijsje eten. 

Schoolreis: hier zijn de voorbereidingen ook lopende. Vervoer en faciliteiten zijn geboekt. Alleen nog een keer alles nabellen. Ook moeten nog de t-shirts een keer gewassen worden. Iedereen wil wel een paar t-shirts thuis wassen. 

Meet en Greet: hiervoor hoeven alleen nog de boodschappen te worden gedaan. 

Jaarafsluiting: zijn ook mensen mee bezig. Iedereen vindt het een erg leuk idee en zo wordt ook het jaar positief afgesloten. Jannie wil wel graag weten hoeveel geld ze hier aan kunnen uit geven? @Roy graag even nakijken. 

8. Actiepunten lijst: 

Jannie had Roy gevraagd om even wat financiën op een rijtje te zetten en ook iets van een begroting te bekijken voor volgend schooljaar. Esther vraagt of de ouderbijdrage al is verstuurd. We zullen dit op de actielijst zetten voor Roy. 

Jannie had bedacht dat het misschien voor de afwisseling leuk zou zijn om eens op een andere locatie te vergaderen. Dit wordt door de leerkrachten nagevraagd in het team. 

Wie    Wat
Roy Financieel overzicht voor de komende vergadering. Wat we hebben uit gegeven en alvast een beetje kijken naar volgend schooljaar. Ouderbijdrage? Is deze al verstuurd? 
Eenieder Draaiboek te maken van werkgroep en deze op OneDrive te plaatsen 
Eenieder Werven OR-leden

9. Rondvraag 

Eefje: is het een idee om een foldertje te maken en dit bij te voegen in de Wist je datjes die de ouders krijgen bij de oefenochtend? Mag dit? Het team gaat dit onderling navragen. 

Jannie: er was buiten speelgoed gekocht, maar er is ook een groot gedeelte terug gestuurd omdat het niet voldeed aan de verwachtingen. Maar het geld is er wel nog. Zijn er nog ideeën wat we dan kunnen aanschaffen voor buiten? Er is niet gelijk iets wat ons invalt, even allemaal over nadenken. 

Jannie: is het een idee om met de ouderraad een geld inzamelingsactie te houden? Zo krijgen we meer binnen en kunnen we ook meer organiseren voor de kinderen. Er zijn wel al veel acties in het dorp. Kunnen we eens over nadenken. 

10. Sluiting 

Esther sluit de vergadering. 

 

20-4-2018 | Esther Hendriks

Powered by BasisOnline