Notulen brainstormvergadering 6-3-2018


 
Oudervereniging Basisschool 't Kempke
 
 
Notulen brainstormvergadering
 
Wanneer:      6 maart 2018
Hoe laat:       20.00 uur
 
Aanwezig: Esther, Jannie, Shannon, Christel, Roy, Eefje, school: Anouk, Sandra, Kim en Joyce.
Afgemeld: Marion, Ruud.
 
Jannie legt uit waarom we deze brainstormsessie hebben bedacht en dat heeft twee redenen:
 1. Vanuit de MR is geld gekomen naar de OR bedoeld om te gebruiken voor de kinderen, dit is een bedrag van ongeveer €900,-. Daarbij staat er best een groot bedrag op de rekening vrij om uit te geven. De afgelopen jaren hebben we voort geborduurd op wat er jaren geleden is ingezet met budgetten e.d. Hoe gaan we hiermee verder?
 2. De OR heeft de afgelopen jaren nogal wat wisselingen gehad wat betreft leden/bestuur. Zo zijn we met een stuk minder mensen achtergebleven en missen we zelfs een voorzitter. Graag willen we extra mensen erbij hebben. Zelf hebben we al op meerdere manieren mensen proberen aan te trekken, maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat. Nu willen we dit ook bij de school neerleggen en hun hulp vragen. Het enthousiasme moet ook terug komen!
 
 
 1. Het geld willen we graag besteden aan de werkgroepen, een mooie afsluiting van het schooljaar en materialen.
De vastenactie vraagt €50,- voor een rapper die het thema van dit jaar extra komt toelichten.
De Koningsspelen vragen om een springkussen voor de onderbouw op het schoolplein. De ijsjes blijven hetzelfde.
De schoolreisjes willen de onderbouw graag met huifkarren naar Kitskensberg brengen, €200,-.
 • Alle bovenstaande aanvragen zijn akkoord.
 
Er zijn enkele ideeën voor materialen/activiteiten:
 • Graffity / verf / schoolpleinstickers / krijten / voor de verbouwing begint.
 • Logeerpartij in de school
 • Duurzaam speelgoed voor buiten
 • Gezelschapsspellen
 • Basketbal ringen, voetballen en goals
 • Water speelgoed, waterpistool, glijbanen e.d.
Hier staat iedereen positief tegenover. Hier gaan we ons in verdiepen en kijken wat we kunnen regelen. Voorheen is vaak wel 'action'-kwaliteit gekocht, waarvan is gebleken dat dit toch snel kapot gaat. Dus wel voor kwaliteit gaan.
Shannon gaat navraag doen of we materialen (goals, ballen e.d.) van de voetbalclub kunnen krijgen/ voor een klein prijsje kunnen overnemen.
Afsluiting van het schooljaar: bijv. een dagje circus, dansworkshop e.d.
Datum is wel al vast gelegd: vrijdagochtend 29 juni. Er is een aparte werkgroep samengesteld om dit te gaan organiseren: Jannie, Eefje, Anouk en Sandra. Wie nog mee wilt helpen/denken is natuurlijk welkom!
 
 1. Bewustwording bij ouders van wat de OR doet is lastig.
Er wordt geopperd een kleine folder te maken met goede uitleg incl. tijdsbesteding.
Verder willen we graag meer foto's gaan plaatsen op Isy van activiteiten die de OR voor de school mee organiseert, zodat het meer duidelijk wordt wat we doen.
We mogen best meer met ons zelf 'te koop' lopen! Laat maar zien dat we er zijn en wat we doen.
Daarbij is het idee ontstaan om een gezellig samen zijn te organiseren met alle ouders en leerkrachten van de school. Niet om inhoudelijk te veel te kletsen over de kinderen, maar over algemene zaken. Dit in combinatie met een borrel en een nootje.
Datum: donderdag 17 mei om 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Alle ouders uit nodigen om te komen. Hier kunnen we ons als OR ook profileren.
 
De eerder genoemde mensen kunnen dit ook meenemen om te organiseren, maar vragen misschien hulp aan de rest indien het te veel wordt.
 
Iedereen is erg enthousiast over de vergadering, prettig dat ook het schoolteam met ons wil mee werken!
 
 
Esther Hendriks
7-3-2018
 
Powered by BasisOnline