Notulen Algemene ledenvergadering 22-11-2017


 
Oudervereniging Basisschool 't Kempke
 
 
Notulen Ouderraad
 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
 
Wanneer:      22 november 2017
Hoe laat:       20.00 uur
Waar:           Basisschool 't Kempke
 
Aanwezig OR:                   Esther H, Jannie, Shannon, Christel, Anne (school) en Anouk (school)
Aanwezig kiesgerechtigden: Esther de Boer, Eefje Weijers
Afgemeld:                        Roy en Marion
 
  1. Opening
Esther heet iedereen van harte welkom.
  1. Vaststellen aanwezige stemgerechtigde
Er zijn twee personen aanwezig: Esther de Boer en Eefje Weijers
  1. Verantwoording financiën schooljaar 2016-2017
Esther de Boer: Waar is de reservering van NL Doet voor?
Omdat we dit geld wilde inzetten voor een nieuwe speelplaats hebben we het vanwege de verbouwing gereserveerd. Na de verbouwing zullen we dit hiervoor gebruiken.
Anne: Waar is de bijdrage van de MR? Deze kan niet worden terug gevonden in het overzicht.
Deze vraag zullen we door spelen naar Roy, hij is inhoudelijk geheel op de hoogte van alles.
  1. Begroting schooljaar 2017-2018
Het overzicht is goed bevonden. Er rijst alleen de vraag hoe de bankkosten zo hoog kunnen zijn? Ook dit zal bij Roy neer gelegd worden.
  1. Vaststellen vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018.      
N.a.v. de jaarstukken van vorig jaar en de begroting voor het komende jaar worden de volgende bijdrages vastgesteld:
Groep 1 en 2 €22,50
Groep 3 t/m 8 €27,50
  1. Decharge van bestuur
Het bestuur van de OR wordt decharge verleent.
  1. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
  1. Sluiting
Esther sluit de vergadering.
 
 
 
Powered by BasisOnline