Notulen 22-11-2017

Oudervereniging Basisschool 't Kempke


 
Notulen Ouderraad vergadering
 
Wanneer:      22 november 2017
Hoe laat:       20.00 uur
Waar:           Basisschool 't Kempke
 
Aanwezig: Esther, Jannie, Shannon, Christel, Anne (school), Anouk (school), Eefje
Afgemeld: Roy en Marion
 
 1. Opening
Esther opent de vergadering en een speciaal welkom voor Eefje, zij wil graag eens bij de OR komen kijken of het haar kan bevallen.
 
 1. Notulen vergadering 26-9-2017.
Hier zijn geen opmerkingen over.
 
 1. Ingekomen stukken   
Uitnodiging van de school voor het afscheid van meneer John Strous. Dit is op donderdag 21 december vanaf 15.30 uur.
 
 1. Mededelingen school
Deze zijn er niet.
 
 1. Mededelingen OR
Deze zijn er niet.  
 
 1. Mail over Schoolfotograaf
De fotograaf is bereid om ook de foto's op de oude manier te verstrekken. Dit zodat we ook de broers en zussen foto gratis kunnen krijgen. Maar het meerwerk mag van Tom niet voor het team komen, maar voor de ouderraad. Er volgt een discussie over de kwaliteit van deze fotograaf. Dit moet wel goed zijn.
 
 1. Werkgroepen Stand van zaken
Sinterklaas: dit loopt goed, alles is zover geregeld. Het wordt hartstikke leuk!
Kerstmis: het idee was om een lichtjestocht te houden op 21 december, maar vanwege het afscheid van John Strous kan dit helaas niet doorgaan. Er wordt gezocht naar een alternatief voor de ochtend van 22 december.
Carnaval: de inschrijfbriefjes zijn uitgedeeld in groep 7, binnenkort is er vergadering en dan begint het te lopen.
Schoolreisjes: is even onduidelijk, Marion is er niet en Esther weet niet precies wat de stand van zaken is.
 
 1. Samenstelling Ouderraad - Voorzitter - Werving
We zijn blij dat Eefje is komen kijken en hopelijk blijft ze.

 
 1. Actiepunten lijst:
Wie Wat
Eenieder Draaiboek te maken van werkgroep en deze op OneDrive te plaatsen
Eenieder Werven OR-leden
Tom Navraag andere scholen rijden met kinderen.
Dat de leerkrachten de briefjes moeten laten invullen door de ouders is bij hun niet bekend. Tom moet dit even uitleggen.
 
 1. Rondvraag
Jannie: vraagt zich af of alle versieringen brandtechnisch oke zijn? Omdat het gebouw zo oud is, is brandgevaar nog groter. Hier kan geen eenduidig antwoord op gegeven worden. De versieringen in de klas zijn dit zeker niet. De school is over het geheel niet veilig en zeer brandgevaarlijk. We moeten ons hier van bewust zijn, de verbouwing duurt nog wel even en onze kinderen zitten hier wel nog in.
Esther: Wordt er hier ook gestaakt op 12 december 2017? Is nog niet duidelijk, hierover worden discussies gevoerd. Wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
 
 1. Sluiting
Esther sluit de vergadering.
 
Vergaderdata 2017/2018 (start 20.00 uur - 22.00uur):
Donderdag 1 februari
Dinsdag 17 april
Woensdag 20 juni
 
Afmelden via
mail:                      estherqueens@hotmail.com
bel of whatsapp:      06-40552775
 
Gr Esther Hendriks
 
Powered by BasisOnline