Oudervereniging Basisschool 't Kempke
 
 
Notulen Ouderraad vergadering
 
Wanneer:      26 september 2017
Hoe laat:       20.00 uur
Waar:           Basisschool 't Kempke
 
Aanwezig: Esther, Jannie, Roy, Marion, Christel, Magda en Joyce.
Afgemeld: Shannon
 
 1. Opening
Esther opent de vergadering en heet iedereen weer welkom in een nieuw schooljaar.
 1. Notulen vergadering 5-7-2017.
Smaakfeest gaat jammer genoeg weer niet door vanwege te weinig aanmeldingen van hulp.
Tom zou navraag doen bij andere scholen hoe zij omgaan met rijden met kinderen in de auto. Er zijn formulieren beschikbaar die de ouders moeten invullen voor zij vertrekken met de kinderen. Deze kunnen worden gebruikt.
Tom heeft tijdens de informatieavond gezegd dat er nog een overzicht zou komen van de groepsindelingen. Tijdens de informatieavond is maar kort gevraagd naar mensen voor de OR. Wellicht kunnen we zelf nog wat actie ondernemen. Joyce stelt voor om een thema avond te organiseren waar ouders naar toe kunnen komen en wij hen kunnen informeren over de OR.
 1. Ingekomen stukken         
Er zijn geen ingekomen stukken.
 1. Mededelingen school
De gouden weken zijn afgelopen en waren zeer geslaagd. De kinderboekenweek gaat bijna beginnen, de versiergroep is hiermee ook al druk geweest.
De verbouwing staat op de agenda van de gemeenteraad, blijft spannend wat er gaat gebeuren, de nieuwbouw blijft nl. ook nog een optie. Na de vergadering is duidelijk geworden dat de verbouwing is goed gekeurd en we dus kunnen gaan beginnen!
Magda vraagt hoe het omgekeerde oudergesprek is ervaren door de ouders. Dit is positief gevonden. De leerkrachten vonden dit ook erg leuk, het is altijd fijn om aan het begin van het jaar op een andere manier kennis te maken met ouders en kind.
 1. Mededelingen OR
Er zijn geen mededelingen.

 
 1. Schoolfotograaf
Tom heeft een aanbod gekregen van schoolfoto.nl. Deze zijn vorig jaar ook geweest. De reactie van ouders was dat deze erg duur was. Dit komt omdat bij de vorige fotograaf de broertje/zusje foto eenmalig gratis was. Dat was afgelopen jaar niet. Om een nieuwe fotograaf te zoeken in de regio kost veel tijd, dus blijven we bij deze fotograaf. Met de kanttekening dat Tom probeert iets aan de prijs te doen of bijv. de broertje/zusje foto gratis erbij te krijgen. Esther mailt hierover.
 1. Werkgroepen 2017/2018
Zie bijlage voor de nieuwe indeling.
Sinterklaas komt 1 december, dit loopt al allemaal.
Voor de Kerst is weer het idee om een lichtjestocht te organiseren.
Bij bag2school opletten dat we maar 1 dag moeten reserveren voor het brengen van de zakken.
 1. Samenstelling Ouderraad - Voorzitter - Werving
Jannie en Esther gaan bij elkaar zitten met de leerlingenlijst en dan namen van ouders opschrijven die we kunnen gaan benaderen. Dit geldt ook voor kriebelouders, want die zijn ook echt nog nodig.
 1. Financiële zaken - Algemene jaarvergadering
Voor de algemene ledenvergadering moet alleen nog de kascontrole uitgevoerd worden. Roy zal dit regelen. Esther maakt een aparte agenda voor deze vergadering. Daarnaast een tweede agenda voor de bespreking van andere onderwerpen. Verder zal ze ook Tom een mail sturen voor het uitnodigen van ouders via Isy. Er wordt opgemerkt dat de uitnodiging officieel op papier moet. We gaan Tom vragen om dezelfde uitnodiging te maken op briefjes en deze bij de gezinsoudste af te leveren om mee te nemen naar huis.
 1. Actiepunten lijst:
Wie Wat
Jannie Briefje OR leden werving.
Eenieder Draaiboek te maken van werkgroep en deze op OneDrive te plaatsen
Eenieder Werven OR-leden
Tom Navraag andere scholen rijden met kinderen.
 1. Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
 1. Sluiting
Esther sluit de vergadering om 21.30 uur
 
Vergaderdata 2017/2018 (start 20.00 uur - 22.00uur):
Woensdag 22 november Algemene ledenvergadering
Donderdag 1 februari
Dinsdag 17 april
Woensdag 20 juni
 
Afmelden via
mail:                      estherqueens@hotmail.com
bel of whatsapp:      06-40552775
 
Gr Esther Hendriks
 
 
Powered by BasisOnline