Structuur van de Ouderraadvereniging.

Het bestuur van de vereniging, de ouderraad, bestaat uit maximaal 11 leden, die gekozen zijn tijdens de algemene ledenvergadering. De leden hebben in principe drie jaar zitting. Tijdens de ledenvergadering worden zowel het algemene jaarverslag als het financiële jaarverslag gepresenteerd.

De ouderraad komt éénmaal per 6-8 weken voor een vergadering bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar, iedere ouder/verzorger is van harte welkom. De vergaderingen vinden altijd plaats in de personeelsruimte van de school, aanvang 20.00 uur.

Het is regel dat ook een vertegenwoordiger van het team bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig is, meestal de directeur.

Om de ouders te informeren over actuele zaken, of om verslag te doen van een activiteit verwijzen we U naar de Website. Daarbij vindt u de notulen ook op de website van onze school.

Vergaderdata 2018/2019

Maandag 24 September
Dinsdag 20 November (Algemene jaar vergadering)
Woensdag 23 Januari
Donderdag 28 Maart
Maandag 20 Mei


 

 

Powered by BasisOnline