11.2 OUDERRAAD

Wanneer u uw kind op onze school plaatst, bent u automatisch lid van de oudervereniging. De doelstelling van de oudervereniging luidt als volgt: "een actieve bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen op school".

 • Naast het meepraten en meedenken over allerlei schoolse zaken en het leveren van allerlei hand- en spandiensten, geven de ouders ook een financiële bijdrage, de vrijwillige ouderbijdrage, om een aantal niet gesubsidieerde festiviteiten mogelijk te maken.

  Enkele voorbeelden van die activiteiten zijn:
  het financieren en mee verzorgen van een aantal traditionele feesten en vieringen, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen enz.

 • Het meefinancieren en mee begeleiden van diverse excursies;

 • Het meefinancieren van het jaarlijkse schoolreisje in groep 5;

 • Inbreng leveren in diverse werkgroepen om samen met de leerkrachten in die werkgroepen nog andere schoolfeesten te organiseren;

 • Het participeren in de ouderraad, de groep die alle ouders vertegenwoordigt in het overleg met het schoolteam over allerlei praktische zaken;

 • Het mede verbeteren van de sfeer en speelgelegenheid op het schoolplein;

En natuurlijk blijft het zo, dat oudervereniging en team altijd openstaan voor nieuwe, frisse, originele andere voorstellen en aandachtspunten.

11.3 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Het Nederlandse basisonderwijs, voor zover bekostigd door de overheid, is gratis.
Scholen bieden onderwijs aan dat moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, maar deze laten de richting en de inrichting vrij. Dat is onze vrijheid van onderwijs: ouders kiezen zelf de school voor hun kinderen, zodat zij onderwijs krijgen dat tegemoetkomt aan de wensen en overtuigingen van hun ouders. Dat neemt niet weg dat scholen een - vrijwillige - ouderbijdrage mogen vragen voor aanvullende activiteiten. Het moet daarbij altijd gaan om dingen die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs, zoals schoolreisjes, ofwel openstaan voor alle leerlingen, ongeacht of de ouders de bijdrage betalen of niet. De vrijwillige ouderbijdrage is dus een bijdrage van, voor en door de ouders zelf.
Activiteiten van de oudervereniging, betaald uit de bijdrage van ouders, kunnen ook onder schooltijd vallen. Denk aan schoolreisjes, Sinterklaas, Kerst en dergelijke.
Het innen van deze bijdrage gebeurt door de oudervereniging. Betaling verloopt via rekening oudervereniging onder vermelding van betreffende school en kind(eren).page40image1120

11.4 HULP VAN OUDERS

We maken als school regelmatig dankbaar gebruik van de hulp van ouders en vaak ook opa's en oma's. Op verschillenden manieren en momenten kunnen zij helpen tijdens les- en niet lesgebonden activiteiten in en buiten school. Enkele voorbeelden van hulp door ouders:

 • Het bemannen van de schoolbieb

 • Ondersteunen van activiteiten voor meer begaafde kinderen

 • Ondersteunen van de kleuters aan de computer

 • Onderdeel uitmaken van de oudervereniging en medezeggenschapsraad

 • Onderdeel uitmaken van diverse werkgroepen

 • Begeleiden van uitstapjes

 • Onderdeel uitmaken van de kriebelbrigade

Powered by BasisOnline