De Medezeggenschapsraad  van Basisschool ‘t Kempke
 
De wet regelt dat ouders van leerlingen en het personeel inspraak hebben op het beleid van de school.
 
De MR leden hebben, afhankelijk van het onderwerp en hun status (ouder- of personeelsgeleding), instemmings- of adviesrecht. Zaken waarover meebeslist kan worden, zijn o.a. beleidsplannen, personeelsbeleid, begrotingen, verbouwingen, onderwijsvernieuwingen en veiligheid.
De MR kan ook zelf met voorstellen komen.
 
Naast de  MR van basisschool ’t Kempke bestaat er op stichtingsniveau een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. De GMR van Stichting Swalm en Roer.
 
 
De leden van de MR van ’t Kempke zijn:

                                                        

Wim Triepels, voorzitter    Anne Cluitmans, secretaris                Mariëlle Deckers

oudergeleding                      Personeelsgeleding                                Personeelsgeleding 
            

Cindy Gootzen                                Kees-Jan van den Brink

Oudergeleding                               Oudergeleding

 
Powered by BasisOnline