De Medezeggenschapsraad  van Basisschool 't Kempke
 
De wet regelt dat ouders van leerlingen en het personeel inspraak hebben op het beleid van de school.
 
De MR leden hebben, afhankelijk van het onderwerp en hun status (ouder- of personeelsgeleding), instemmings- of adviesrecht. Zaken waarover meebeslist kan worden, zijn o.a. beleidsplannen, personeelsbeleid, begrotingen, verbouwingen, onderwijsvernieuwingen en veiligheid.
De MR kan ook zelf met voorstellen komen.
 
Naast de  MR van basisschool 't Kempke bestaat er op stichtingsniveau een Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad. De GMR van Stichting Swalm en Roer.
 
 
De leden van de MR van 't Kempke zijn:

                                                                        

Wim Triepels, voorzitter                 Anne Cluitmans, secretaris     
          
Oudergeleding                                       Personeelsgeleding                                                              

Mariëlle Deckers                             Kees-Jan van den Brink

Personeelsgeleding                         Oudergeleding

 
Powered by BasisOnline